วิธีการชำระเงิน

ธนาคารกสิกร 015-1-26715-7 นายชมธวัช ตั้งตรงเวช

ธนาคารไทยพาณิชย์ 096-241740-8 นายชมธวัช ตั้งตรงเวช

รายละเอียดการชำระเงิน

ชื่อของคุณ (ต้องระบุ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องระบุ)

โทรศัพท์ (โปรดระบุเพื่อใช้ติดต่อกลับ)

บัญชีที่โอนเงิน
ธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์

วันที่ชำระเงิน

เวลา (โดยประมาณ)

จำนวนเงิน

หลักฐานการโอน (อัพโหลดไฟล์ Jpeg)